𝑹𝒂𝒐 𝑩𝒂́𝒏 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑩𝒂̂́𝒕 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑺𝒂̉𝒏 𝑻𝒂̣𝒊 𝑲𝒉𝒖 Đ𝒐̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑯𝒐𝒂̀ 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈

💫💫💫 Xây Dựng Trọn Gói Sao Việt 💫💫💫
𝑹𝒂𝒐 𝑩𝒂́𝒏 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑩𝒂̂́𝒕 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑺𝒂̉𝒏
𝑻𝒂̣𝒊 𝑲𝒉𝒖 Đ𝒐̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑯𝒐𝒂̀ 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 📍
💎 Tổng Diện Tích : 𝟏𝟖𝟗𝐦𝟐
💎 Côn Năng Sử Dụng : 👇🏻
⛱ 𝑪𝒉𝒐̂̃ Đ𝒆̂̉ 𝑿𝒆
⛱ 𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉
⛱ 03 𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̉
⛱ 𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒐̛̀
⛱ 𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑩𝒆̂́𝒑
⛱ 𝑺𝒂̂𝒏 𝑪𝒉𝒐̛𝒊
⛱ 04 𝑾𝒄
💎 Hồ Sơ thi công Phần Thô : 👇🏻
📄 𝐌𝐨́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐃𝟒𝟎𝟎 – 𝐒𝐚̂𝐮 𝟐𝟏𝐦
📄 𝐁𝐞̂ 𝐭𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚𝐢 𝐦𝐨́𝐧𝐠
📄 𝐁𝐞̂ 𝐭𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐌𝟐𝟓𝟎
📄 𝐓𝐡𝐞́𝐩 𝐓𝐢𝐬𝐜𝐨
📄 𝐆𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐚𝐦 𝐀𝐧
💎 Hình Ảnh Và Video Quá Trình Thi Công trong link nhé : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.111587224517332…
💎 Giá Yêu Thương : 𝟑 𝐓𝐲̉ 𝐗𝐱𝐱 💵💵💵
☎️☎️☎️ 𝑄𝑢𝑦́ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝐺𝑜̣𝑖 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 :
𝟎𝟗𝟑𝟏 𝟕𝟗𝟐 𝟕𝟗𝟓
Đ𝑒̂̉ Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑇𝑢̛ 𝑉𝑎̂́𝑛 𝑉𝑎̀ 𝑋𝑒𝑚 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑀𝐼𝐸̂̃𝑁 𝑃𝐻𝐼́ 𝑛ℎ𝑒́ 😉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo